Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Barwy Jesieni po raz trzeci.

Barwy Jesieni po raz trzeci.

To będzie już trzecia edycja, na którą Gmina Żarki pozyskała dotację unijną. Projekt pt. "Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora edycja III” uzyskał dofinansowanie z środków unijnych w procedurze konkursowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Klub Seniora w Żarkach cieszy się dużym zainteresowaniem. Kolejne już dofinansowanie pozwoli na jego funkcjonowanie od kwietnia 2021 r. do końca grudnia 2022r. – informuje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

Całkowita wartość projektu wynosi 515 523,75 zł, wysokość wkładu UE to: 479 437,08 zł. Wkład własny Gminy Żarki: 36 086,67 zł. Dzięki tym środkom będzie kontynuowana działalność Klubu Seniora w Żarkach z szeroką ofertą dla osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Klub będzie nadal działał  wielokierunkowo, zapewni nie tylko kontakt z innymi seniorami, ale przede wszystkim udział w kulturze, edukacji i twórczości dla osób w wieku senioralnym.

Projekt zakłada również obowiązkowy pakiet usług dla seniorów, wśród nich są: porady psychologiczne, prawnicze, edukacja prozdrowotna, aktywizacja fizyczna seniorów, działania edukacyjne, organizacja wyjść rekreacyjno – kulturalnych.

Zadanie z Żarek wybrano w ramach konkursu unijnego. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

             
             Projekt pn. „Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora edycja III” współfinansowany
    przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

10

GRU

2020

1042

razy

czytano