Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Barwy Jesieni po raz trzeci.

Barwy Jesieni po raz trzeci.

To będzie już trzecia edycja, na którą Gmina Żarki pozyskała dotację unijną. Projekt pt. "Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora edycja III” uzyskał dofinansowanie z środków unijnych w procedurze konkursowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Klub Seniora w Żarkach cieszy się dużym zainteresowaniem. Kolejne już dofinansowanie pozwoli na jego funkcjonowanie od kwietnia 2021 r. do końca grudnia 2022r. – informuje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

Całkowita wartość projektu wynosi 515 523,75 zł, wysokość wkładu UE to: 479 437,08 zł. Wkład własny Gminy Żarki: 36 086,67 zł. Dzięki tym środkom będzie kontynuowana działalność Klubu Seniora w Żarkach z szeroką ofertą dla osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Klub będzie nadal działał  wielokierunkowo, zapewni nie tylko kontakt z innymi seniorami, ale przede wszystkim udział w kulturze, edukacji i twórczości dla osób w wieku senioralnym.

Projekt zakłada również obowiązkowy pakiet usług dla seniorów, wśród nich są: porady psychologiczne, prawnicze, edukacja prozdrowotna, aktywizacja fizyczna seniorów, działania edukacyjne, organizacja wyjść rekreacyjno – kulturalnych.

Zadanie z Żarek wybrano w ramach konkursu unijnego. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

             
             Projekt pn. „Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora edycja III” współfinansowany
    przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

10

GRU

2020

1150

razy

czytano