Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Brak dotacji na wodociąg i ujęcie Czarny Kamień.

Brak dotacji na wodociąg i ujęcie Czarny Kamień.

Niestety, Gmina Żarki nie otrzymała dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej z przyłączami z ujęcia Czarny Kamień, mimo posiadania projektu i pozwolenia na budowę, nie uzyskał akceptacji.  Samorządowcy Ziemi Częstochowskiej, w tym Gmina Żarki odniosły się do nierównego podziału środków w ramach drugiej transzy rządowego funduszu. 

Gmina Żarki znana jest z aktywności w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Do drugiego naboru do rządowego funduszu złożyła wniosek o bardzo potrzebnego zdania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z ujęcia Czarny Kamień w Jaworzniku do podłączenia z wodociągiem w ul. Niegowską w Żarkach  oraz zagospodarowanie terenu ujęcia wody Czarny Kamień.” Zakres prac miał objąć: zagospodarowanie terenu ujęcia wody z wykonanego odwiertu, roboty montażowe sieci i przyłącza, przygotowanie podłoża i obsypka rur, próbę szczelności, płukanie i dezynfekcję oraz ochronę przed korozją.
- Budowa nowego ujęcia Czarny Kamień jest bardzo ważna nie tylko dla mieszkańców tego przysiółka Jaworznika, którzy nie mają sieci wodociągowej, a korzystanie ze studni nastręcza wiele kłopotów. Rozbudowana sieć mała również zapewnić bezpieczeństwo w zakresie dostaw wody dla Przewodziszowic, Leśniowa,  Żarek – informuje burmistrz Żarek Klemens Podlejski. - Umożliwiłaby rozbudowę sieci w innych miejscowościach np. w Przybynowie, czy Ostrowie. Stworzenie dodatkowego ujęcia pozwala zlikwidować niedobory w dostawach wody w innych częściach gminy. Wody o najlepszej jakości. Mamy badania i zawartość wapnia jest bardzo niska. Woda ma doskonałe parametry.

Gmina Żarki liczyła na dofinansowanie. Niestety, nie widomo dlaczego nie otrzymała dotacji. W związku z tym w miniony poniedziałek (14.12.) wspólnie z innymi samorządami z regionu częstochowskiego opracowała wspólne stanowisko o następującej treści:

„W wyniku niedawnego podziału 4,35 mld zł środków w skali kraju, w ramach drugiej transzy rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wiele jednostek samorządu terytorialnego nie otrzyma żadnych pieniędzy, a inne skorzystają tylko z symbolicznych środków. Niektóre gminy i powiaty będą za to beneficjentami relatywnie dużego wsparcia.
Samorządowcy Ziemi Częstochowskiej, w imieniu swoich mieszkanek i mieszkańców, zadają więc pytanie, jakie kryteria były brane pod uwagę przy ocenie złożonych wniosków, czy wprowadzono system oceny projektów i jakąkolwiek punktację? (…)
Jak tego typu decyzje mają się do zasad partnerstwa i solidarności, tak ważnych w czasie walki z pandemią oraz idei zrównoważonego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, którą powinien realizować fundusz COVID-19? (…)”

 

16

GRU

2020

889

razy

czytano