Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zaproszenie do wzięcia udziału w XXII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Zaproszenie do wzięcia udziału w XXII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Zapraszam mieszkańców gminy Żarki  do wzięcia udziału w XXII sesji Rady Miejskiej w Żarkach, która odbędzie się w dniu 30.XII.2008  o godz. 9.00. w sali narad UMiG.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym 
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Uchwalenie budżetu gminy Żarki na 2009 r
 7. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
 8. Uchwalenie w wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żarki za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach
 9. Sprawy różne,bieżące
 10. Interpelacje i wnioski
 11. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Żarkach


Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Stanisława Nowak

15

GRU

2008

1164

razy

czytano