Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Weź udział w projekcie.

Weź udział w projekcie.

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Masz szansę zdobyć zawodowe uprawnienia, skończyć szkolenia specjalizacyjne lub odbyć trzymiesięczny staż zawodowy. To i więcej dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

-Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
- Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
- Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;
- Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
- Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Co oferuje projekt?

    Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
    Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
    Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);
    Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej.

Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Link do projektu:

https://znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/

02

MAR

2021

372

razy

czytano