Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Stawki za odpady.

Od 1 kwietnia 2021 roku stawka za odpady zbierane selektywnie wyniesie 25 zł od osoby. Dwukrotność tej kwoty - 50,00 zł zapłaci osoba nie segregująca odpadów. Skąd zmiana?
Niestety, gmina Żarki płaci coraz więcej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wpływają na to zwiększająca liczba odpadów w stosunku do szacunków, jakie zostały zawarte w założeniach do przetargu. Nie bez znaczenia jest bardzo słaba segregacja odpadów potwierdzana przez straż miejską. W efekcie nieposegregowane odpady są odbierane jako zmieszane. To kosztuje  o jedną czwartą  więcej, niż w przypadku selektywnej zbiórki.

W 2020 r. wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 127 876,19 zł. Mieszkańcy wpłacili 1 687 141,67 zł. Stawka nie została podwyższona po rozstrzygnięciu ostatniego przetargu w połowie ub. roku. Ostatnich kilka miesięcy zachwiało systemem. W październiku 2020r. stawkę ustalono na poziomie 22,50 zł. 

Kolejne miesiące i podsumowanie ub. roku w zakresie kosztów pokazało, iż zbierane od mieszkańców kwoty nie wystarczają na realizację zadania, którym jest obciążona gmina przez ustawodawcę. System gospodarki odpadami komunalnymi ma finansować się samodzielnie. Obejmuje on: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, tworzenia i utrzymanie punktów selektywnego zbiórki, obsługę administracyjnej, edukację ekologiczną, ale i zakup koszy.

Zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji  właściciela nieruchomości.

 

16

MAR

2021

721

razy

czytano