Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Relacja z sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

Relacja z sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

W dniu 10 grudnia odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Żarkach. Oprócz podejmowania uchwał radni i zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia prezentacji uczniów Zespołu Szkół w Żarkach nt. pomników przyrody.

W trakcie sesji informację nt. działalności międzysesyjnej złożył burmistrz Klemens Podlejski. Podobne informacje złożyli przewodniczący komisji. Radni miejscy przyjęli uchwały w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody, uchwalili program współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 roku, wprowadzili zmiany w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010. Ponadto radni wprowadzili zmiany budżecie i upoważnili burmistrza do zawarcia umowy dzierżawy.


(przygotowanie: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

17

GRU

2008

1191

razy

czytano