Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Wsparcie dla młodych osób.

Wsparcie dla młodych osób.

Uwzględniając trudną sytuację na rynku pracy, która dotyczy także osób młodych, istnieje możliwość  skorzystania ze wsparcia o charakterze aktywizacyjnym, które realizowane jest w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W obecnie dostępnych projektach unijnych PO WER skorzystać można z: poradnictwa zawodowego, szkoleń, stażu, coachingu, subsydiowanego zatrudnienia, pośrednictwa pracy. Pomoc adresowana jest do osób w wieku 18-29 lat, głównie nieaktywnych zawodowo, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym), nie szkolą i nie są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy (tzw. kategoria NEET).

Ze wsparcia skorzystać mogą także: imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci czy osoby odchodzące z rolnictwa bądź też ich rodziny. Podobnie osoby pracujące na podstawie umowy o pracę (pensja nie jest wyższa niż minimalne wynagrodzenie) oraz zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych i krótkoterminowych (miesięczne zarobki niższe niż 120 % płacy minimalnej). Ponadto, dla osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., w związku z pandemią, dostępne jest również wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzupełnione o wsparcie szkoleniowe oraz pomostowe (środki finansowe przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem firmy, wypłacane uczestnikowi projektu przez okres 6 lub 12 miesięcy).


Informacje dotyczące realizowanych projektów dostępne są pod adresem:
https://power.wup-katowice.pl/czytaj/znajdz_dofinansowanie 

w zakładkach adekwatnych dla danego typu projektów.

 

28

KWI

2021

345

razy

czytano