Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Wsparcie dla młodych osób.

Wsparcie dla młodych osób.

Uwzględniając trudną sytuację na rynku pracy, która dotyczy także osób młodych, istnieje możliwość  skorzystania ze wsparcia o charakterze aktywizacyjnym, które realizowane jest w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W obecnie dostępnych projektach unijnych PO WER skorzystać można z: poradnictwa zawodowego, szkoleń, stażu, coachingu, subsydiowanego zatrudnienia, pośrednictwa pracy. Pomoc adresowana jest do osób w wieku 18-29 lat, głównie nieaktywnych zawodowo, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym), nie szkolą i nie są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy (tzw. kategoria NEET).

Ze wsparcia skorzystać mogą także: imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci czy osoby odchodzące z rolnictwa bądź też ich rodziny. Podobnie osoby pracujące na podstawie umowy o pracę (pensja nie jest wyższa niż minimalne wynagrodzenie) oraz zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych i krótkoterminowych (miesięczne zarobki niższe niż 120 % płacy minimalnej). Ponadto, dla osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., w związku z pandemią, dostępne jest również wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzupełnione o wsparcie szkoleniowe oraz pomostowe (środki finansowe przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem firmy, wypłacane uczestnikowi projektu przez okres 6 lub 12 miesięcy).


Informacje dotyczące realizowanych projektów dostępne są pod adresem:
https://power.wup-katowice.pl/czytaj/znajdz_dofinansowanie 

w zakładkach adekwatnych dla danego typu projektów.

 

28

KWI

2021

441

razy

czytano