Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Absolutorium dla burmistrza

Absolutorium dla burmistrza

Burmistrz Żarek Klemens Podlejski otrzymał absolutorium od Rady Miejskiej. Za zagłosowało 12 radnych, 2 się wstrzymało. Przy głosowaniu za wotum zaufania – 12 było za, 1 osoba przeciw, 1 się wstrzymała. W dniu 23 czerwca obyła się sesja. W trakcie dyskutowano nad raportem o stanie gminy. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r.
– Pandemia sprawiła, że rok 2020 był inny. Trudniejszy pod wieloma względami – skomentował burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

Wcześniej, pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, a także pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejska.

Raport o stanie gminy jest dostępny pod adresem: https://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/5799

 

24

CZE

2021

410

razy

czytano