Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zakończenie realizacji projektu "Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki"

Zakończenie realizacji projektu "Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach zakończył realizację projektu systemowego pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W projekcie uczestniczyło 8 beneficjentów ostatecznych realizujących zobowiązania zawarte w kontraktach socjalnych.

Zakończono realizację działań planowanych w projekcie:
  • prace społecznie użyteczne
  • szkolenie w zakresie BHP
  • warsztaty z doradcą zawodowym umożliwiające zwiększenie aktywności beneficjentów na rynku pracy poprzez poradnictwo z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
  • trening umiejętności psychospołecznych prowadzony przez terapeutę
  • badania profilaktycznych w zakresie medycyny pracy
  • kurs zawodowy „Technolog wykańczania wnętrz”
  • uroczysty obiad dla beneficjentów
Powyżej wymienione działania wspierane były pracą socjalną. Głównym założeniem projektu było ułatwienie dostępu osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, do form aktywnej integracji oraz zwiększenia poziomu kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych.

30

GRU

2009

1235

razy

czytano