Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Gmina Żarki nadal walczy o środki unijne w zakresie kultury.

Gmina Żarki nadal walczy o środki unijne w zakresie kultury.

Pieniądze na I etap modernizacji domu kultury są już praktycznie zagwarantowane. Termin rozpoczęcia prac to pierwszy kwartał 2009 rok. Projekt złożony na II etap przebudowy jest podawany ocenie merytorycznej w procedurze konkursowej, czyli nadal ma szansę uzyskania dofinansowania.

Gmina Żarki ma zagwarantowane środki w zakresie kultury na modernizację domu kultury, czyli budynku dawnej synagogi w Żarkach w ramach tzw. programu subregionalnego, czyli
z puli pozakonkursowej.
- Mimo tego i tak należało złożyć wniosek w Urzędzie Marszałkowskim. Był on także poddawany rygorystycznej ocenie formalnej i merytorycznej – informuje Małgorzata Banaszczyk, inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach. – Nasz projekt jako jedyny w zakresie kultury został już oceniony pozytywnie w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Zagwarantowana wartość dofinansowania wynosi 742 749,63 zł. Wartość projektu 875 884 tys. zł. W ramach I etapu zostania wymieniony dach i strop, przebudowane ściany konstrukcyjne, zakupione zostanie wyposażenie sali widowiskowej - system sceniczny, siedziska.


- W Urzędzie Marszałkowskim jest już przygotowana dla nas umowa dofinansowania. My szykujemy się do przetargu. Prace chcemy rozpocząć jeszcze w pierwszym kwartale tego roku – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski.

Gmina Żarki nie ustaje w poszukiwaniu środków na sfinansowanie II etapu przebudowy. W ub. roku złożono wniosek do konkursu pt. Infrastruktura kultury. Na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego są już dostępne wyniki oceny formalnej.
Do działania złożono 111 wniosków na kwotę dofinansowania 352 mln 98 tys. zł. Ocenę formalna przeszły 44 wnioski na kwotę 142 mln 815 tys. zł. Pula dostępnych środków w tym działaniu wynosi 33 mln 671 tys. zł. Z tego 40 proc. jest zagwarantowanych dla gmin poniżej 50 tys. mieszkańców. Ocena merytoryczna potrwa około dwóch miesięcy, następnie powstanie lista projektów wybranych do dofinansowania.

- Na drugi etap potrzebujemy znacznie więcej środków. Nasz wniosek w całości wynosi
4 mln zł. Staramy się o dofinansowanie w wysokości 3 mln 398 tys. zł.

Gmina Żarki złożyła w ub. roku wniosek także na sfinansowanie prac II etapu do Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego. Wartość zadania 4 mln zł. Wartość dofinansowania 2 275 000,00 ( 65 proc.). Na rozstrzygnięcie konkursu w ministerstwie nadal czekamy. W ramach II etapu planuje się: przebudowę pomieszczeń wewnętrznych, wyminę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację sanitariatów wraz z wyposażeniem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, założenie tynków i okładzin wewnętrznych, wykonanie posadzek i podłóg, roboty malarskie,  wykonanie elewacji zewnętrznych, zakup niezbędnego wyposażenia  z odpowiednimi atestami (ze względu na zalecenia przeciwpożarowe) jak: wyposażenie poszczególnych pracowni (plastycznej, multimedialnej, komputerowej, fotograficznej, turystycznej), wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni multimedialnej.

Wizualizacja budynku domu kultury po zrealizowaniu I i II etapu prac. W tej chwili zagwarantowane są środki na I etap.


(przygotowała: KatarzynaKulińska-Pluta)

20

STY

2009

1595

razy

czytano