Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zespół Szkół w Żarkach przystąpił do projektu pt. „Moja firma w mojej gminie”

Zespół Szkół w Żarkach przystąpił do projektu pt. „Moja firma w mojej gminie”

Zespół Szkół w Żarkach przystąpi do projektu pt. „Moja firma w mojej gminie” wspólnie z partnerami: Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach oraz Gminą Żarki. Ostatecznymi odbiorcami projektu stanie się młodzież ze szkoły ponadgimnazjalnej.
Realizatorem projektu jest Fundacja VIRIBUS UNITIS, a projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Żarki została wybrana jako 1 z 15 gmin z całego województwa śląskiego do udziału w projekcie. Wyboru dokonano na podstawie trzech wskaźników, to jest:  liczby mieszkańców - poniżej 25 tys., stopy bezrobocia – w odniesieniu do średniej stopy bezrobocia województwa śląskiego oraz wysokiego wskaźnika liczby mieszkańców na 1 nowo założony podmiot gospodarki narodowej w odniesieniu do średniej ich liczby  w danym województwie. Pierwsze działania rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)


Poniżej szczegółowy opis Projektu „Moja firma  w mojej gminie”

Fundacja VIRIBUS UNITIS realizuje projekt „Moja firma w mojej gminie”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od 01.01.2009 do 31.03.2012. Projekt składa się z 6 pięciomiesięcznych cykli szkoleń tradycyjnych i e-learningowych. Gminy, które zostały zaproszone do udziału w projekcie, będą uczestniczyły w minimum 1 cyklu szkoleniowym. W każdym cyklu, z kolei, może uczestniczyć tylko 1 szkoła z jednej gminy.
Ze względu na zagadnienia tematyczne oraz na grupę docelową jaką są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z małych gmin i ich opiekunowie, postanowiliśmy opracować szkolenia łączone - tradycyjne i e-learningowe. Przy czym szkolenia e-learningowe odbywać się będą za pośrednictwem witryny szkoleniowej i zamieszczonej na niej gry symulacyjnej.
Projekt realizowany jest we współpracy z wykładowcami Akademii Ekonomicznej w Katowicach, którzy opracowali materiały merytoryczne na witrynę szkoleniową oraz podjęli z nami współpracę w zakresie prowadzenia szkoleń tradycyjnych.
Projekt będzie realizowany na terenie każdej szkoły, która została zakwalifikowana do wzięcia udziału w projekcie, przez nauczyciela i wybraną grupę uczniów (około 25 osób).
Projekt rozpoczyna się od szkoleń tradycyjnych odbywających się w głównych miastach 5 województw. Szkolenie tradycyjne zostało podzielone na 2 dni tematyczne. Pierwszy dzień szkolenia tradycyjnego odbywać się będzie od 15 do 28 lutego 2009. W szkoleniach tradycyjnych uczestniczy nauczyciel i 2 uczniów-liderów, wytypowanych przez opiekuna. Grupy szkoleniowe liczą 30 osób (po 3 osoby z 10 szkół). Po pierwszym i drugim dniu szkolenia, nauczyciel i 2 uczniów przeprowadzają spotkania szkoleniowe w swojej szkole dla pozostałych uczniów - uczestników projektu. Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za przeprowadzenie 12 godzin szkoleniowych.
Poprzez witrynę internetową uczniowie (liderzy projektu i ich grupy) będą uczestniczyć w grze symulacyjnej. Z pomocą nauczycieli będą wykonywać 4 zadania w przeciągu 5 miesięcy, w wyniku których nauczą się zakładać własną firmę (kompleksowe działania wraz z badaniami rynku lokalnego, czy też stworzeniem planu marketingowego firmy). Ostatnim zadaniem uczestników projektu będzie organizacja „Dnia Przedsiębiorczości”, które będzie 1-dniową imprezą podsumowującą działania edukacyjne w ramach projektu. W przedsięwzięciu wezmą udział uczniowie i nauczyciele – uczestnicy szkolenia, koordynator projektu, a także osoby decyzyjne w gminie, np. burmistrz, przewodniczący komisji właściwy ds. finansów, radni miasta oraz inne zainteresowane osoby, np. dyrekcja szkoły biorącej udział w projekcie i inni. W pierwszej części „Dnia Przedsiębiorczości” zostanie przedstawiony efekt pracy uczniów biorących udział w szkoleniu, którzy wygenerowali własny pomysł na założenie firmy mającej funkcjonować na rynku lokalnym. Druga część „Dnia …” będzie panelem dyskusyjnym, w którym wezmą udział wspomniani wcześniej uczestnicy przedsięwzięcia (w tym przedstawiciel gminy).

09

LUT

2009

1180

razy

czytano