Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w dniu 10 marca 2009.

Sesja Rady Miejskiej w dniu 10 marca 2009.

Pieniądze na radiowóz, zmiany w budżecie gminy, utworzenie nowej jednostki budżetowej, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego to główne tematy marcowej sesji.

Radni i mieszkańcy obecni na sesji wysłuchali informacji na temat bezpieczeństwa w gminie Żarki za 2008r. złożonej przez komendanta policji w Myszkowie Henryka Sieradzkiego oraz kierownika żareckiego posterunku Jacka Motylewskiego. Następnie poprosili radnych o dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu dla żareckiego  posterunku. Gmina Żarki dołoży 40 tys. zł, w tym temacie radni podjęli stosowną uchwałę. Koszt nowego radiowozu wynosi 110 tys. zł, pozostała sumę policjanci pozyskają z ministerialnej dotacji.

Radni podjęli uchwały w sprawie zmian w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru miasta Żarki przy ul. Koziegłowskiej, uchwalono  regulamin określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Żarki dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Ponadto upoważniono burmistrza do zawierania porozumień międzygminnych w zakresie kształcenia uczniów. Radni zadecydowali o utworzeniu jednostki budżetowej pn. ”Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół w Żarkach” i nadali jej  statutu.
- Sądzimy, że to działanie usprawni pracę dyrektorów szkół, jednostka zacznie działać od 1 września  -  wyjaśnił Jakub Grabowski, koordynator ds. oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.

Radni wprowadzili zmiany do statusu Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarach oraz wprowadzili zmiany w budżecie. Zmniejszyli m.in. wydatki na przebudowę ulicy Wierzbowej, ze względu na niższą kwotę, jaka wynika z przetargu. Dołożyli do unijnego projektu realizowanego w partnerstwie powiatem myszkowskim o nazwie E-Myszkowia. Uchwalono także zmiany w uchwale w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz poboru opłat przez inkasentów, ustalenia zasad i terminu rozliczania oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

11

MAR

2009

1256

razy

czytano