Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Drogi na Osiedlu 600-lecia – wysoka szansa na dofinansowanie.

Drogi na Osiedlu 600-lecia – wysoka szansa na dofinansowanie.

Gmina Żarki ma szansę otrzymać 3,5 mln złotych na budowę dróg na Osiedlu 600-lecia.Wniosek znalazł się na drugim miejscu w województwie śląskim po ocenie merytorycznej. Lista projektów została podana do publicznej wiadomości w dniu 10 marca po południu.
W dniu 10 marca 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę o przyjęciu listy rankingowej projektów z zakresu Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, złożonych w ramach konkursu nr 07.01.02-006/08. Projekt pod tytułem „Budowa i przebudowa ciągu drogowego ulic: Kopernika, Chabrów, Chryzantem, przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej – ulicy Serwin.”  Koszt inwestycji: 5.556.628,00 zł Dofinansowanie z EFRR: 3.522.346,49 zł.  (63,39 %.). Budżet Gminy Żarki: 2 034281,51zł  (36,61%)

- Wniosek został złożony na początku czerwca ub. roku. Przeszedł pozytywną ocenę formalną i otrzyma wysoką ocenę merytoryczną, tak dobrą, że na liście zajęliśmy drugie miejsce – informuje burmistrz Miasta i Gminy w Żarkach Klemens Podlejski. – Liczymy, że przy tak dużej punktacji otrzymamy dofinansowanie. Następnym krokiem będzie zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Śląskiego ostatecznej listy do dofinansowania.
- Konkurencja w tym konkursie była olbrzymia. Złożono 155 projektów w województwie śląskim. Sami przygotowujemy aplikację i widzimy, że przynosi to efekty – podkreśla Małgorzata Banaszczyk, inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach. – Z tej oceny jesteśmy bardzo zadowoleni.
Zarząd Województwa Śląskiego ma około dwóch tygodni czasu na zatwierdzenie ostatecznej listy. Jeśli gmina Żarki znajdzie się na liście do dofinansowania, a jest na to wielka szansa, to realizacja inwestycji rozpocznie się jeszcze w tym roku. Ze względu na rozmiar jest podzielona na dwa lata.
W ub. roku wykonano nowe nawierzchnie na ulicy Łąkowej i Emilii Plater na 600-leciu.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

11

MAR

2009

1187

razy

czytano