Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Projekt „Własna firma szansą na lepsze jutro”

Projekt „Własna firma szansą na lepsze jutro”

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje projekt pt.: „Własna firma szansą na lepsze jutro” w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.

Projekt skierowany jest do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku:
  • 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu):
  • 24 kobiet (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci);
  • 24 osoby po 45 roku życia;
  • 12 osób, m.in.: bezrobotni, niepełnosprawni, do 25 roku życia, oraz osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich.
Proces rekrutacyjny składa się z etapów:
  1. Spotkania informacyjno-rekrutacyjne;
  2. Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami;
  3. Komisja Rekrutacyjna dokona weryfikacji formularzy rekrutacyjnych pod względem formalnym;
  4. Rozmowy rekrutacyjne z potencjalnymi uczestnikami projektu, którzy pozytywnie przeszli weryfikację formularzy rekrutacyjnych;
  5. O wynikach rekrutacji zostaną poinformowane wszystkie osoby, które złożyły formularze rekrutacyjne;
  6. Efektem przeprowadzonych rozmów będzie wyłonienie 60 osób, którzy podpiszą deklarację uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani do projektu. 20 osób z niezakwalifikowanych zostanie wpisanych na listę rezerwową.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne.

Spotkania informacyjno-rekrutacyjne będą się rozpoczynały o godz. 10.00 w budynku Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 w Częstochowie, w terminach
• 1 kwiecień 2009r.
• 3 kwiecień 2009r.
Zgłoszenia przyjmujemy: telefonicznie 034/360-56-88, faxem 034/360-57-47, e-mailowo na adres arr@arr.czestochowa.pl oraz osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego Częstochowie S.A. przy ul. Nowowiejskiego 26 w Częstochowie.

Prosimy podać imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail lub numer telefonu) oraz termin spotkania, w którym chcą Państwo uczestniczyć.

Kolejność zgłoszeń na spotkania informacyjno-rekrutacyjne nie mają wpływu na zakwalifikowanie uczestnika do udziału w projekcie.

Ze względu na warunki lokalowe w każdym spotkaniu przewidywana maksymalna ilości uczestników 120 osób. W przypadku niewystarczającej ilości spotkań zostanie zorganizowane dodatkowe spotkanie informacyjno-rekrutacyjne.


Źródło: Wiadomość ze strony www.arr.czestochowa.pl

23

MAR

2009

1063

razy

czytano