Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Postanowienie Nr XXV/2009 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 kwietnia 2009 r. o zwołania XXV sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

Postanowienie Nr XXV/2009 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 kwietnia 2009 r. o zwołania XXV sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

Na podstawie art.20ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.z 2001r, Nr 142,poz.1591ze zm/- p o s t a n a w i a m:

Zwołać na dzień 8 kwietnia 2009 r. godzinie 12.00. w sali narad UMIG Żarki XXV sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
  5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z prac w okresie międzysesyjnym i z realizacji uchwał
  6. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki.
  7. Sprawy różne, bieżące
  8. Interpelacje i wnioski
  9. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Nowak

01

KWI

2009

1096

razy

czytano