Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zaproszenie na sesje Rady Miejskiej

Zaproszenie na sesje Rady Miejskiej

Zapraszam mieszkańców gminy Żarki  do wzięcia udziału w XXVI sesji Rady Miejskiej w Żarkach, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2009 r,o godz.8.00. w sali narad UMiG .

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym 
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z prac w okresie międzysesyjnym i z realizacji uchwał
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarki za 2008 r i podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki
 7. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki.
 8. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach przy ul. Kościuszki 15/17”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarki.
 10. Sprawy różne, bieżące
 11. Interpelacje i wnioski 
 12. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Żarkach
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Stanisława Nowak

17

KWI

2009

1066

razy

czytano