Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Nowy regulamin organizacyjny w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.

Nowy regulamin organizacyjny w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.

Od 1 czerwca wszedł w życie nowy regulamin organizacyjny w żareckim magistracie. Zespół ds. pozyskiwania środków unijnych i krajowych wydzielono z Referatu Przedsięwzięć Publicznych, Gospodarki Gruntami i Promocji Gminy, który teraz nosi nazwę Referat Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego. Powołano zupełnie nowy Referat ds. Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych. Zwiększono także liczbę obowiązków spoczywających na Referacie Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. Teraz nosi on nazwę Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Zatem w tym referacie znajdują się wszystkie sprawy związane z gospodarką komunalna, działalnością gospodarczą, obsługa targowiska miejskiego, ale i przeprowadzaniem inwestycji. Oto nowe nazwy poszczególnych referatów: Referat Organizacyjny, Referat Finansowy, Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Referat Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego, Referat Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego. Istnieją ponadto samodzielne stanowiska: ds. promocji gminy i komunikacji społecznej oraz oświaty i spraw społecznych. W ramach urzędu działa także Biuro Rady Miejskiej.

Poniżej szczegółowa lista pokoi, numerów telefonów poszczególnych referatów i stanowisk.

02

CZE

2009

1200

razy

czytano