Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

III Kongres Odnowy Wsi w Podlesiach.

III Kongres Odnowy Wsi w Podlesiach.

Regionalne produkty z Żarek, reprezentacje sołectw i wizyty studyjne w gminie Żarki – taki był współudział naszej gminy w III Kongresie Odnowy Wsi, który odbywał się w dniach 28-30 maja 2009 w Podlesiach w sąsiedniej gminie Żarki.
Trzydniowy kongres był miejscem spotkania i szkolenia liderów odnowy wsi z całego kraju, a także miejscem wymiany doświadczeń. Województwo Śląskie wraz ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów – organizatorzy spotkania wykorzystali również kongres jako miejsce promocji produktów tradycyjnych, osiągnięć Lokalnych Grup Działania, ale i działań oraz projektów realizowanych w ramach konkursów na najpiękniejszą wieś, przedsięwzięcia odnowy.
- Na stoisku prezentowaliśmy tatarczuch i żareckie obwarzanki odpustowe od pani Jadwigi Plesińskiej. Natomiast w sobotę przyjmowaliśmy gości z kongresu w Żarkach na Szlaku Kultury Żydowskiej, w Zagrodzie Maciejówka w Ostrowie oraz w Agrogospodarstwie Pod Skałką w Przybynowie – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

02

CZE

2009

1169

razy

czytano