Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Dofinansowanie na wymianę dachu w kościele św. Barbary w Żarkach.

Dofinansowanie na wymianę dachu w kościele św. Barbary w Żarkach.

Żarecka parafia otrzyma 82 118 zł dotacji na zadania o nazwie „Wymiana konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem w kościele p.w. św. Barbary w Żarkach” Suma ta stanowi 75 proc. wartości zadania.

Na początku tego roku parafia złożyła przy wydatnej pomocy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach oraz miłośników Miasta Żarki wniosek w konkursie o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2009 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Zarząd Województwa Śląskiego zadecydował o przyznaniu 33 dotacji. Wniosków złożono ponad 100 z całego województwa.

Dach o konstrukcji drewnianej, krokwiowej i krokwiowo-płatowej wraz z gontem jest w bardzo złym stanie. Elementy konstrukcyjne dachu są mocno zniszczone - nastąpiła korozja biologiczna, prześwity w poszyciu dachu są znaczne, a gonty zgniłe i zdekompletowane.

Mimo szeregu prac wokół obiektu, jakie wykonano w ciągu 3 lat -  stan dachu wymaga niezwłocznego podjęcia działań polegających na wymianie konstrukcji wraz z jego pokryciem. Od 2006 roku zabytkowy kościółek jest przykryty foliową plandeką, od ubiegłego roku wyniesione wszelkie ruchome przedmioty zgromadzono miejscu wyznaczonym przez proboszcza na starej plebani.
Dach bowiem okazał się już tak dziurawy, iż należało natychmiast podjąć prace zabezpieczające, aby pod wpływem wody nie niszczała konstrukcja całego budynku i wnętrze, szczególnie freski naścienne znajdujące się wewnątrz świątyni oraz wyposażenie, które zdecydowano się ostatecznie wynieść w inne suche miejsce.
Na ten rok członkowie komitetu zaplanowali wykonanie izolacji poziomych i pionowych ścian kościoła. Dzięki temu nastąpi osuszenie budynku. Prace te zostaną wykonane społecznie.
-Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem z gontami przerasta jednak możliwości finansowe żareckiej parafii. Tym bardziej, iż założono, iż zniszczony gont zostanie wymieniony na nowy gont. Wszystko po to, aby kościółek nadal był cennym i wartościowym elementem dziedzictwa kulturowego północnej Jury
Dodajmy, iż w trakcie prac porządkowych na ścianach wewnątrz kościoła odsłonięta została polichromia wykonana w XVII i XVIII wieku. Fakt ten z jednej strony niezwykle wzbogaca zabytkowy obiekt z drugiej jednak strony wieloetapowość planowanego zadania musi zostać zweryfikowana. Dla zabezpieczenia odkrytej polichromii jako priorytet wyznaczono – i słusznie zdaniem konserwatora zabytków – kapitalny remont dachu oraz osuszenie ścian i wykonanie ich izolacji – te ostatnie prace wykonają społecznie parafianie.

Przykryty folią dach na kościele św. Barbary w Żarkach. W tym roku zostanie wykonany kompletny remont dachu.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot,. Anna Stodółkiewicz)

02

CZE

2009

1355

razy

czytano