Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Przedsięwzięcia Odnowy Wsi w Ostrowie i Wysokiej Lelowskiej.

Przedsięwzięcia Odnowy Wsi w Ostrowie i Wysokiej Lelowskiej.

Dwa zadania z zakresu odnowy wsi będą realizowane w gminie Żarki. W efekcie powstaną dwa place zabaw w Ostrowie i w Wysokiej Lelowskiej.
Gmina Żarki w kwietniu  tego roku złożyła dwa wnioski do VI edycji Przedsięwzięć Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.  Jeden projekt o nazwie „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Ostrów”, a drugi „Budowa placu zabaw w sołectwie Wysoka Lelowska wraz z zagospodarowaniem terenu na cele imprez integracyjnych”. Na każde zadanie gmina Żarki otrzyma po 20 tys. zł dofinansowania, czyli łącznie będzie to 40 tys. zł dofinansowania. Środki własne z budżetu zaangażowane z budżetu miejskiego wyniosą 20 tys. zł. Jedna i druga społeczność musi również w formie pracy społecznej wykonać pracę za 10 tys. zł w każdym sołectwie.
Plac zabaw w Wysokiej Lelowskiej powstanie przy budynku dawnej szkoły podstawowej. Tu także będzie nowe boisko do siatkówki, ustawione zostaną ławostoły, powstaną także klomby z zielenią. W Ostrowie urządzenia zabawowe zostaną zamontowane w centralnym punkcie wsi przy remizie. Przewidziano także powstanie boiska do siatkówki oraz wprowadzone zostaną nowe nasadzenia. Termin wykonania zadania do 15 października.
W latach poprzednich wykonano ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego place zabaw w Zawadzie, Przybynowie, Jaworzniku, zagospodarowano place w Kotowicach oraz w Jaroszowie.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

16

CZE

2009

1129

razy

czytano