Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Dotacje na nową świetlicę i wzmocnienie działalności istniejących placówek.

Dotacje na nową świetlicę i wzmocnienie działalności istniejących placówek.

Łącznie 75 tys. zł ma zapewnione gmina Żarki na realizację zadań z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego z zakresu tworzenia nowych świetlic i wzmacniania istniejących.
Gmina Żarki złożyła wniosek pt. „Nasza świetlica - okno na świat” do konkursu pn. Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży. Dotacje w łącznej kwocie 250 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie 12 zadań, mających na celu utworzenie
w społecznościach lokalnych świetlic oraz klubów dla dzieci i młodzieży. Nowa świetlica powstanie w Ostrowie. Wartość zadnia: 50 tys. zł, wartość dofinansowania 30 tys. zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie tego roku.

- Nowa świetlica powstanie w Ostrowie w budynku remizy. Zaplanowano gruntowany remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia – mówi burmistrz Żarek Klemens Podlejski.

Gmina Żarki złożyła w tym roku jeszcze trzy wniosku do konkursu pn. Wzmocnienie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży. Dotacje w łącznej kwocie 350 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie 28 zadań w województwie śląskim, mających na celu rozwój lokalnej infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży, w szczególności świetlic oraz klubów. Gmina Żarki będzie realizować trzy zadania: „Nasza świetlica w Zawadzie uczy i bawi”, „Przystań na Wysokiej - wzmocnienie świetlicy w Wysokiej Lelowskiej Gmina Żarki”, „Nasza świetlica - Akademia Nauki i Przygody - wzmocnienie świetlicy w Przybynowie”. Wartość każdego zadania wynosi 25 tys. zł, wartość dofinansowania w każdym przypadku 15 tys. zł, łączny wkład własny 30 tys. zł, czyli po 10 tys. zł na jeden wniosek.

- Realizację tych zaplanujemy już w okresie wakacyjnym. Czekamy na podpisanie umowy – dodaje burmistrz Klemens Podlejski,
Z pomocą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach udało się utworzyć świetlice w Zawadzie, Wysokiej Lelowskiej, Przybynowie. Każda placówka jest zlokalizowana w wyremontowanych pomieszczeniach, dla każdej zakupiono nowe wyposażenie i meble.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

23

CZE

2009

1026

razy

czytano