Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Informacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Żarki.

Informacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Żarki.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do usuwania różnych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz do posiadania kosza do gromadzenia odpadów. Na żądanie są zobowiązani do udokumentowania korzystania z usług wywożenia nieczystości komunalnych wykonywanych przez specjalistyczną firmę. I w tym wypadku żąda się okazania umowy i dowodów płacenia za usługi. Brak umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych jest zagrożony sankcjami finansowymi. Planowana akcja kontrolna w miesiącu wrześniu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z dnia 20 listopada 1996 r.)

03

LIP

2009

1040

razy

czytano