Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Informacja na temat projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki.”

Informacja na temat projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki.”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach jest w trakcie realizacji szkoleń pt. "Organizacja i obsługa imprez okolicznościowych. Pierwsza pomoc przedlekarska" w ramach projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki.”
W tym miesiącu w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Żarkach rozpoczęły się zajęcia dla grupy 24 bezrobotnych kobiet na zlecenie MGOPS w Żarkach. Kurs potrwa do 4 września 2009. Kurs finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Bezrobotne z terenu gminy Żarki są objęte wsparciem w ramach projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki.” W lutym 2009 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach złożył wniosek do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, nazwa działania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, nazwa poddziałania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Koszt projektu: 294 679,00 zł.
Panie biorące udział w szkoleniu korzystają z treningu kompetencji i umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa, biorą udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz w kursie umożliwiającym zdobycie nowych kwalifikacji dostosowanych do możliwości uczestników. Ponadto odbyło się spotkanie tematyczne na temat racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, spotkanie ze specjalistami od wizerunku. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych i okresowych.
Na fot. Panie biorące udział w szkoleniach liczą, iż po ukończeniu kursu ich szanse na rynku pracy wzrosną.
(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, Agnieszka Pala-Czyż)

27

LIP

2009

1042

razy

czytano