Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Wyjazdy integracyjne w ramach unijnego projektu.

Wyjazdy integracyjne w ramach unijnego projektu.

Dwa wyjazdy integracyjne połączone ze wskazaniem dobrych praktyk mają za sobą uczestniczki szkolenia w ramach projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki.”.

Dwadzieścia cztery osoby bezrobotne z terenu gminy Żarki są objęte wsparciem w ramach projektu współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Panie, bo z ich składa się grupa szkoleniowa, korzystają z pomocy w szerokim zakresie. Jest ona nastawiona na podniesienie kompetencji zawodowych, ale i integrację. Uczestniczki zajęć mimo okresu wakacyjnego mają wiele zajęć. Po pierwsze, dlatego, że trwa kurs nt. organizacji i obsługi imprez okolicznościowych wraz z zajęciami z pierwszej pomocy przedlekarskiej realizowany we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Żarkach. Ponadto harmonogramie na miesiące letnie zaplanowano dwa wyjazdy integracyjne.
 
- Wyjazdy te miały na celu nie tylko integrację uczestniczek szkolenia. Wybraliśmy się miejsca, które mogą być także dobrą praktyką w zakresie samodzielnego podejmowania aktywności zawodowej – wyjaśnia Agnieszka Pala-Czyż, pracownik socjalny z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W sierpniu grupa odwiedziła Gospodarstwo Agroturystyczne „Zacisze” w Brzezinach w Gminie Niegowa. Prowadzi je wspólnie małżeństwo Noszczyków, teraz już z dorastającymi córkami.

- Mieszkamy daleko od asfaltu, na wzgórzach, sami musieliśmy dla siebie stworzyć miejsca pracy.  Dzieci były małe, więc pomyśleliśmy, że warto wynajmować letnikom nasz i tak za duży dom – wyjaśnia oprowadzając po domu i gospodarstwie Barbara Noszczyk. – Każdego roku wykonujemy jakieś remonty, najczęściej systemem gospodarczym, a w sezonie turystycznym wstajemy wcześnie rano, aby obsłużyć gości.

Barbara Noszczyk opowiadała, iż wspólnie z nimi pracują córki. Jest to ciężka praca, ale przynosi satysfakcję. - Zobaczcie, my mieszkamy w najmniejszej wsi w północnej Jurze, niewiele ponad 20 osób. Skoro nam tutaj udało się stworzyć dla siebie etaty, to Wam też się uda znaleźć pracę – przekonywała gospodyni kursantki z Żarek.

W lipcu uczestniczki projektu pojechały również do Ostrowa w gminie Żarki. Spotkały się z Izą Szewczyk z Zagrody Plastyczno-Kulinarnej „Maciejówka”. Ta opowiadała o swojej ofercie agroturystycznej, edukacyjnej. Pokazała hodowlę kurek zielononóżek, ale i opowiadała o tajnikach pieczenia chleba.

Oprócz szkoleń zawodowych w projekt wkomponowano również spotkania z doradcą zawodowym, zajęcia planowania budżetu, wizytę u fryzjerki, spotkanie z kosmetyczką. Przed paniami biorącymi udział w szkoleniu jest jeszcze jeden wyjazd integracyjny, tym razem do kina. Wszystkie te zabiegi w połączeniu z szkoleniami mają wyposażyć osoby wykluczone w wiedzę oraz umiejętności umożliwiające powrót na rynek pracy, a także zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

24

SIE

2009

1320

razy

czytano