Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych w gminie Żarki.

Szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych w gminie Żarki.

Dwadzieścia cztery panie uczą się gotować, dekorować stoły na przyjęcia i obsługiwać gości. Wszystkie zajęcia są współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pieniądze unijne są w gminie Żarki wydatkowane nie tylko na inwestycje, ale także na pomoc osobom wykluczonym społecznie, które mają kłopoty z podjęciem pracy, czy też powrotem na rynek pracy. Właśnie do tych osób został skierowany projekt pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki.” Realizuje go Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach.  Koszt projektu: 294 679,00 zł.

W trakcie jest trwający około trzech miesięcy kurs umożliwiający zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Dwadzieścia cztery panie w dwóch grupach po kilka godzin dziennie uczą się przygotowywać i obsługiwać przyjęcia okolicznościowe. Poznają tajniki kuchni, pieką, wykonują dekoracje stołów, bo i takie umiejętności nierozerwalnie łączą się z organizowaniem przyjęć.

- Wiemy, że na rynku jest zapotrzebowanie na pracowników do firm gastronomicznych, restauracji, cateringu. Mamy nadzieję, że właśnie ten kurs realizowany na nasze zlecenie w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Żarkach pomoże szkolonym przez nas paniom w zdobyciu pracy – mówi Terasa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.

Dwadzieścia cztery osoby bezrobotne mają podpisany kontrakt socjalny, otrzymują zasiłki, ale muszą także brać udział w zajęcia. Pierwsze doświadczenia wykorzystują na razie w domach. - W trakcie kursu nie tylko wpisujemy przepisy do zeszytów. Zakładamy fartuchy i uczymy się, jak daną potrawę wykonuje się. Praktyka jest najważniejsza, dużo daje – przekonuje pani Wiletta biorącą udział w projekcie.

Panie, bo z ich składa się grupa szkoleniowa, korzystają z pomocy w szerokim zakresie. Jest ona nastawiona na podniesienie kompetencji zawodowych, ale i integrację. Oprócz szkoleń zawodowych w projekt wkomponowano również spotkania z doradcą zawodowym, zajęcia planowania budżetu, wizytę u fryzjerki, spotkanie z kosmetyczką. Przed paniami biorącymi udział w szkoleniu jest jeszcze jeden wyjazd integracyjny, tym razem do kina. Wszystkie te zabiegi w połączeniu z szkoleniami mają wyposażyć osoby wykluczone w wiedzę oraz umiejętności umożliwiające powrót na rynek pracy, a także zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

03

WRZ

2009

1105

razy

czytano