Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

OBWIESZCZENIE STAROSTY MYSZKOWSKIEGO AB.73513-69/09 z dnia 07 września 2009r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY MYSZKOWSKIEGO AB.73513-69/09 z dnia 07 września 2009r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – zawiadamia się, że w dniu 07 września 2009r., po rozpoznaniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Żarki, Starosta Myszkowski wydał decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa i przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika, ul. Chabrów, ul. Chryzantem, przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej ul. Serwin, na działkach nr ewid.: 111, 1681/14, 3715, 3711, 3710, 1735, 1749/70, 1749/71, 3725, 3724, 3707, 3706, 3723, 3734, 3722, 3721, 3650, 3645, 132, 133, 134, 135/2, 1753/1, 1750, 1749/41, 2040/5, 3714, 3708, 3709, 1749/39, 110/141, 110/23, 110/52, 110/123, 1752, 1754/1, 1755, 136, 1756/1, 137, 138, 1757/1, 1758/3, 139/1, 1758/4, 139/2, 1758/5, 139/3, 1759/3, 1759/4, 140, 1760/1, 1761/1, 1762/1, 141, 1763, 145, 146, 161, 1764/1, 1765, 1766/2  obręb Żarki oraz na działkach nr ewid.: 111/1, 103/7, 103/8, 103/10, 103/11, 104/1, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 601, 109, 110/1, 112/1, 114/1 obręb Przewodziszowice”.

10

WRZ

2009

1044

razy

czytano

 

Pierwotny
nr działki

 

Nr działek, które powstaną
w wyniku podziału pierwotnego nr działki

Nr działek
przeznaczonych pod inwestycję

Nr działek
pozostających
po podziale

 OBRĘB ŻARKI

111

-

111

-

1681/14

-

1681/14

-

3715

-

3715

-

3711

-

3711

-

3710

-

3710

-

1735

-

1735

-

1749/70

-

1749/70

-

1749/71

-

1749/71

-

3725

-

3725

-

3724

-

3724

-

3707

-

3707

-

3706

-

3706

-

3723

-

3723

-

3734

-

3734

-

3722

-

3722

-

3721

-

3721

-

3650

-

3650

-

3645

-

3645

-

132

132/1, 132/2, 132/3

132/1

132/2, 132/3

1752

1752/1, 1752/2

1752/1

1752/2

133

133/1, 133/2

133/1

133/2

135/2

135/3, 135/4

135/3

135/4

1753/1

1753/3, 1753/4

1753/3

1753/4

1750

-

1750

-

1749/41

-

1749/41

-

2040/5

-

2040/5

-

3714

-

3714

-

3708

-

3708

-

3709

-

3709

-

1749/39

-

1749/39

-

110/141

-

110/141

-

110/23

-

110/23

-

110/52

-

110/52

-

110/123

-

110/123

-

134

134/1, 134/2

134/1

134/2

1754/1

1754/3, 1754/4

1754/3

1754/4

1755

1755/1, 1755/2

1755/1

1755/2

136

136/1, 136/2

136/1

136/2

1756/1

1756/3, 1756/4

1756/3

1756/4

137

137/1, 137/2

137/1

137/2

138

138/1, 138/2

138/1

138/2

1757/1

1757/3, 1757/4

1757/3

1757/4

1758/3

1758/6, 1758/7

1758/6

1758/7

139/1

139/4, 139/5

139/4

139/5

1758/4

1758/8, 1758/9

1758/8

1758/9

139/2

139/6, 139/7

139/6

139/7

1758/5