Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zaproszenie

Zapraszam mieszkańców gminy Żarki  do wzięcia udziału w XXX sesji Rady Miejskiej w Żarkach,która odbędzie się w dniu 30 09.2009, o godz. 9.00 w sali narad UMiG .

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym 
  5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie z realizacji uchwał.
  6. Uchwalenie zmian w budżecie gminy
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”
  8. Sprawy różne,bieżące
  9. Interpelacje i wnioski 
  10. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Żarkach
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Nowak

23

WRZ

2009

8028

razy

czytano