Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Rozpoczęto prace przy wymianie konstrukcji dachu wraz z pokryciem w kościele p.w. św. Barbary w Żarkach.

Rozpoczęto prace przy wymianie konstrukcji dachu wraz z pokryciem w kościele p.w. św. Barbary w Żarkach.

Urokliwy kościółek św. Barbary został pozbawiony dachu w miniony piątek – 25 września. W ciągu najbliższych tygodni zostanie przykryty nowym gontowym dachem. Oznacza to, iż Parafia w Żarkach przystąpiła do realizacji zadania współfinansowanego przez Fundusz Kościelny przy  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Parafia złożyła wniosek o dotację i otrzymała ją w wysokości  20 tys. zł. Wniosek pomogli przygotować pracownicy żareckiego magistratu we współpracy ze członkami Społecznego Komitetu Ratowania Kościoła św. Barbary w Żarkach. Przeprowadzono procedurę przetargową i realizacja zadania została powierzona firmie Gutbud z Żarek, która dała najkorzystniejszą ofertę cenową w trakcie przetargu.
Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem jest wykonywana w najlepszym momencie. Dach bowiem okazał się już tak dziurawy, iż od ponad roku był przykryty folią, aby pod wpływem wody nie niszczała konstrukcja całego budynku i wnętrze, szczególnie freski naścienne znajdujące się wewnątrz świątyni oraz wyposażenie, które zdecydowano się ostatecznie wynieść w inne suche miejsce.
- Dach o konstrukcji drewnianej, krokwiowej i krokwiowo-płatowej wraz z gontem był w bardzo złym stanie. Elementy konstrukcyjne dachu okazały się mocno zniszczone - nastąpiła korozja biologiczna, prześwity w poszyciu dachu znaczne, a gonty zgniłe i zdekompletowane – wyjaśnia ksiądz proboszcz Jan Wajs. - Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem z gontami przerastała możliwości finansowe żareckiej parafii. Tym bardziej ucieszyła nas przyznana dotacja.(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

Historia kościoła św. Barbary w Żarkach
Kościół p.w. św. Barbary sięga korzeniami starej drewnianej kaplicy, wzmiankowanej w 1595 r. Murowaną, obustronnie tynkowaną świątynię wzniesiono z łamanego kamienia wapiennego prawdopodobnie pod koniec XVII w. Pełniła funkcje kościoła szpitalnego. Jest to budowla orientowana, jednonawowa, z nieco węższym i dużym, zamkniętym półkoliście prezbiterium oraz kwadratową kruchtą od zachodu. Dachy dwuspadowe pokryte gontem, z czworoboczną drewnianą wieżyczką na sygnaturkę, usytuowaną pośrodku nawy.

Wewnątrz kościoła zachowały się trzy ołtarze: główny, klasyczny z II połowy XVIII w., z barokowym obrazem św. Barbary malowanym na płótnie i dwa ołtarze boczne, barokowe z początku XVIII w. W lewym jest obraz św. Katarzyny z ok. 1730 r., w prawym św. Agnieszki  z  I  poł. XVIII w. Kościół jest wpisany do rejestru zabytków  Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 18 marca 1960 roku.

30

WRZ

2009

1291

razy

czytano