Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zaproszenie do konkursu plastyczno-literackiego

Zaproszenie do konkursu plastyczno-literackiego


Szkoła podstawowa w Przybynowie zaprasza uczniów do udziału w powiatowym konkursie plastyczno-literackim pt. „Bliżej Jury, bliżej natury.

- Jeżeli macie Państwo zdolnych i ambitnych uczniów, którzy chcieliby podzielić się swoimi spostrzeżeniami, refleksjami,  a przede wszystkim wrażeniami, jakie wywarł na nich krajobraz Jury, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie – zachęca Edyta Brodzik, dyrektor SP w Przybynowie.

Treść pracy może dotyczyć nieznanego jeszcze zakątka Jury, miejsca, gdzie czujemy, ze życie jest piękne i dlatego warto o nim powiedzieć innym. Równie wartościowa będzie praca, która zaprezentuje obiekt (obszar) turystyczny  Jury dobrze nam zanany, ale widziany oczami młodego artysty. Patronat nad konkursem objął burmistrz Klemens Podlejski.

Celem konkursu jest:
- wzbudzenie zainteresowania przyrodą Jury Krakowsko – Częstochowskiej, jej różnorodnością, bogactwem i pięknem.
- promowanie miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej;
- kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody;
- zainteresowanie dzieci problematyką przyrodniczą;
- doskonalenie i pielęgnowanie kultury języka ojczystego w różnych formach literackich;
- kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystej przyrody;
- stwarzanie sytuacji pozwalającej na wyrażanie własnych doznań, emocji za pomocą różnych technik artystycznego wyrazu.

Tematem przewodnim I edycji konkursu są „WĘDRÓWKI PO JURZE”

Zasady uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VI, zostaną oni podzieleni na dwie grupy wiekowe,            klasy I – III i IV – VI. Uczestnicy mają do wyboru dwa typy prac:
 PRACA PLASTYCZNA
1.    Format pracy - 60 x 40 cm (A3). Na odwrocie czytelnie podpisane (imię, i nazwisko autora, wiek autora, nazwa szkoły, adres, telefon, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do  konkursu);
2.    Technika wykonania pracy jest dowolna;
3.    Każdy autor może dostarczyć 1 pracę.
4.    Ilość prac z danej szkoły – po 6 w każdej kategorii
PRACA PISEMNA
1.    Forma pracy -  opis lub opowiadanie  
2.    Praca powinna liczyć nie więcej niż 2 strony formatu A4, pracę należy przepisać komputerowo czcionką rozmiaru 14.
Wszystkie prace należy dostarczyć osobiście, listownie lub na adres  mailowy do dnia 20.10.2009  do Szkoły Podstawowej im. Hanki Sawickiej ul. Szkolna 2, 42 – 310 Przybynów, mail: podstawowa5@gazeta.pl.  Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane cenne nagrody rzeczowe (za I, II, III m-ce i wyróżnienie).
Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród w obu kategoriach -  plastycznej i literackiej nastąpi w dniu 30. 10.  2009r.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Organizatorzy konkursu w dniu rozstrzygnięcia zaprezentują najpiękniejsze prace literackie, a także przygotują na tę uroczystość galerię prac plastycznych. Po zakończeniu konkursu prace będzie można oglądać w magistracie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.

09

PAŹ

2009

1146

razy

czytano