Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Żarkach - 30 października 2009 r godz. 8.00

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Żarkach - 30 października 2009 r godz. 8.00

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXX sesji Rady Miejskiej w Żarkach z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie z realizacji uchwał.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru  sołectwa Czatachowa,
 7. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r,
 8. Podjecie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2010 r,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków transportowych na 2010r,
 10. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Janiny  Cuglewskiej z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
 12. Wybór  Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach
 13. Informacja uprawnionych podmiotów o analizie oświadczeń  majątkowych za 2008 r
 14. Sprawy różne, bieżące
 15. Interpelacje i wnioski
 16. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Żarkach

20

PAŹ

2009

1043

razy

czytano