Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 05.06.2007r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 05.06.2007r.

Zgodnie z art. 32, ust.1, pk. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Urząd Miasta i Gminy Żarki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, został zamieszczony pod nr 01/07 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii technologicznej „KRAB” przeznaczonej do kompleksowego przerobu samochodowych oraz przemysłowych akumulatorów w Żarkach na działce nr geod. 3279/23.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, t.j. od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie miasta i Gminy Żarki ul. Kościuszki 15/17 w Żarkach (pokój nr. 3).

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 05.06.2007r. do dnia 26.06. 2007r.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY ŻARKI

05

CZE

2007

1601

razy

czytano