Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Rusza budowa Gminnego Gimnazjum w Żarkach.

Rusza budowa Gminnego Gimnazjum w Żarkach.

W dniu 26 października 2009 r. została zawarta umowa w sprawie wykonanie robót budowlanych przy Gminnym Gimnazjum w Żarkach. Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Żarki reprezentowaną przez burmistrza Klemensa Podlejskiego oraz skarbnik Dorotę Muchę, a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Pol-Rem” Sp. z o.o. w Myszkowie reprezentowanym przez Andrzeja Plutę oraz Jerzego Sikorę.

Zamawiający, czyli gmina zleciła wykonanie robót remontowo-budowalnych związanych z wykonaniem zadania pn. „Budowa Gimnazjum Gminnego w Żarkach wraz z Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej”.  Gmina Żarki zapłaci wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w przetargu w wysokości 5 866 117,29 zł, z tego połowę stanowi dofinansowanie unijne.


- Jeszcze w tym tygodniu zostanie przejęty plac budowy, a zakończenie budowy zaplanowano na 15 grudnia 2010 roku. Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie z działania Infrastruktura placówek oświaty. Pula pieniędzy przewidziana w tym konkursie wystarczyła na sfinansowanie około 11 projektów, w tym dla gminy Żarki – przypomina burmistrz Klemens Podlejski. - Do konkursu w ub. roku złożono ponad 200 wniosków z całego województwa śląskiego.
Projekt polega na budowie Gimnazjum Gminnego w Żarkach wraz z biblioteką przyszkolną – Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej. Gimnazjum mieścić będzie 10 klas – pracowni, bibliotekę z czytelnią, świetlicę oraz stołówkę wraz z zapleczem kuchennym. Będzie to budynek piętrowy powiązany funkcjonalnie z budynkiem istniejącej sali gimnastycznej. Autorem projektu jest Przedsiębiorstwo Gutbud Augustyna Ulmana z Żarek.
Obecna lokalizacja gimnazjum w dwóch budynkach jest bardzo niekorzystna. Uczniowie każdego dnia muszą przemieszczać się z budynku obecnie wynajmowanego od Zakładu Doskonalenia Zawodowego do budynku remizy strażackiej, w której udostępniane są dwa niewielkie pomieszczenia. Tu też znajduje się sala gimnastyczna na użytek gimnazjalistów. Budynek planowanego gimnazjum według wizualizacji projektanta.
(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

26

PAŹ

2009

1502

razy

czytano