Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Msza św. w kościele św. Barbary – 4 grudnia.

Msza św. w kościele św. Barbary – 4 grudnia.


Serdecznie zapraszamy w imieniu księdza proboszcza Jana Wajsa do udziału w mszy św. w kościele św. Barbary w dniu 4 grudnia o godz. 18.00.

Przypomnijmy, iż świątynia jest nieczynna. Jedynie raz w roku właśnie w dniu święta patronki odbywa się nabożeństwo. Warto dodać, iż w listopadzie zakończyły się prace przy wymianie konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem finansowane z dotacji Samorządu Województwa Śląskiego

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

Kilka słów o historii kościoła:

Kościół pw. św. Barbary sięga korzeniami starej drewnianej kaplicy, wzmiankowanej w 1595 r. Murowaną, obustronnie tynkowaną świątynię wzniesiono z łamanego kamienia wapiennego prawdopodobnie pod koniec XVII w. Pełniła funkcje kościoła szpitalnego. Jest to budowla orientowana, jednonawowa, z nieco węższym i dużym, zamkniętym półkoliście prezbiterium oraz kwadratową kruchtą od zachodu. Dachy dwuspadowe pokryte gontem, z czworoboczną drewnianą wieżyczką na sygnaturkę, usytuowaną pośrodku nawy.

Wewnątrz kościoła zachowały się trzy ołtarze: główny, klasyczny z II połowy XVIII w., z barokowym obrazem św. Barbary malowanym na płótnie i dwa ołtarze boczne, barokowe z początku XVIII w. W lewym jest obraz św. Katarzyny z ok. 1730 r., w prawym św. Agnieszki  z  I  poł. XVIII w.

Również z 1595 r. pochodzi wzmianka, mówiąca o istniejącym obok kościoła (gdzie obecnie jest skalniak i parking) szpitalu - przytułku dla ubogich, który w 1731 r. przebudowano na murowany. Wielokrotnie zmieniany uległ całkowitemu zniszczeniu i w latach 90-tych XX  wieku  został rozebrany.

Teren wokół kościoła, gdzie do lat 60-tych był też jeszcze staw, ogrodzony jest obecnie metalowym płotem na podmurówce. W obrębie placu wybudowany został w 1987 r. Dom Samotnej Matki i Dziecka, nad którym opiekę sprawują siostry nazaretanki.
(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot.Anna Stodółkiewicz)

01

GRU

2009

1045

razy

czytano