Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kotowicach – zakończona.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kotowicach – zakończona.

Prace w budynku użyteczności publicznej w Kotowicach zostały wykonane pod względem technicznym w sposób właściwy i bez usterek.

Tak orzekła komisja w składzie: burmistrz Klemens Podlejski, inspektor nadzoru Augustyn Ulman oraz członek komisji Joanna Zamorska. Komisja dokonała odbioru wyremontowanego budynku. Zadanie wykonała firma Zbigniewa Bazylaka z Myszkowa – F.U. Bamal.  W dniu 8 grudnia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myszkowie nie zgłosił sprzeciwu i zezwolił na użytkowanie wspomnianego budynku w Kotwicach.

- Oficjalne oddanie do użytku planujemy w styczniu – informuje burmistrz Klemens Podlejski. – Teraz już działa tam z powrotem przedszkole.

Projekt pn.„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kotowicach” współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata  2007-2013.  Dofinansowanie uzyskano w ramach Priorytetu V „Środowisko”, Działanie 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii z RPO WSL 2007-2013.

W ramach realizowanego zadania wykonano termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Kotowicach. W placówce wymieniono instalację c.o. wraz ze źródłem ciepła, zamontowano nowe okna i drzwi, położono nowe podłogi, wyremontowano ściany. Projekt wpłynął na ograniczenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza oraz pozwolił na oszczędność energii cieplnej w przypadku trzech funkcjonujących tu instytucji: przedszkola gminnego, biblioteki i świetlicy. Projekt zrealizowany został w obszarze chronionym na terenie Północnej Jury – o atrakcyjnych walorach środowiskowych i turystycznych. Dzięki unijnemu dofinansowaniu i staraniom gminy Żarki ograniczono emisję zanieczyszczeń do atmosfery, a nowy wygląd budynku poczyniły się do poprawy wizerunku wsi Kotowice.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

22

GRU

2009

1246

razy

czytano