Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Komunikat o odśnieżaniu chodników

Komunikat o odśnieżaniu chodników

Urząd Miasta i Gminy w Żarkach zawiadamia, że zgodnie z Ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z 20 listopada 1996 r. ze zm.), za odśnieżanie chodników przy posesjach odpowiedzialni są właściciele nieruchomości.

Przypominamy, iż właścicielem nieruchomości jest także: współwłaściciel, użytkownik wieczysty i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie albo użytkowaniu, których powinnością jest, oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (art. 5 ust. 1, punkt 4 ww. ustawy).

W przypadku nieodśnieżonego chodnika, odpowiedzialność ponosi niewykonujący swoich obowiązków. W świetle przepisów podlega karze grzywny, jak również bierze na siebie ryzyko ponoszenia kosztów ewentualnych odszkodowań dla przechodniów, którzy ulegli wypadkom wskutek nie odśnieżenia lub oblodzenia chodnika.

04

STY

2010

966

razy

czytano