Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Stary Rynek z nowym wizerunkiem

Stary Rynek z nowym wizerunkiemWraz z końcem roku zakończono realizację zadania o nazwie ”Przebudowa ulicy Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej miasta”. Inwestycja była realizowana od maja 2009 r.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata  2007-2013. Dofinansowanie z Priorytetu VI „Zrównoważony rozwój miast”, Poddziałanie 6.2.2. „Rewitalizacja – małe miasta” .

W wyniku realizacji zadnia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej powstała nowa płyta Starego Rynku w Żarkach utrzymana w tonacji szaro-beżowej. Rezultatami projektu są: udoskonalone zieleńce i dwa cieki wodne, wyremontowana i przebudowana podstawa kapliczki, nowe elementy małej architektury: murki, schodki, ławki, gabloty, stojaki na rowery, lampy, wykończenie elementów małej architektury w: kamieniu jurajskim, łupkach i granicie, kamienny muru w miejscu budynku prawdopodobnie z przełomu z XVIII lub XIX w. Powstał nowy układ alejek pieszych oraz wprowadzono ograniczenia w ruchu kołowym (ulica Stary Rynek jest ulicą jednokierunkową) z możliwością ruchu lokalnego dla właścicieli domów i kamienic zlokalizowanych przy Rynku.

- W wyniku realizowanego zadania powstały trzy strefy na centralnym placu w mieście: przestrzeni publicznej umożliwiającą odbywanie się różnego typu imprez, część parkowo – rekreacyjną oraz część usługową dla kawiarenek letnich, stoisk zewnętrznych z lokali handlowych w rynku – podkreśla burmistrz Klemens Podlejski. – Wartość zadania to blisko 3 mln zł, z tego 85 proc. to dofinansowanie unijne.

04

STY

2010

1155

razy

czytano