Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Jurajskie Inspiracje – II Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny

Jurajskie Inspiracje – II Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny

Zapraszam do współtworzenia obrazu świata Jury na  miarę swoich  marzeń – tak do startu w konkursie zachęca Agnieszka Giec-Pierzchała, artysta plastyk. – Warto opowiedzieć o Jurze we  własnym  plastycznym  języku, przybliżyć swoje wizje, marzenia, emocje  i  wrażenia.

Oto szczegółowy regulamin konkursu:

ORGANIZATOR:
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach

WSPÓŁPRACA:
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera w Żarkach
Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

PATRONAT HONOROWY:
Burmistrz Miasta i Gminy Żarki mgr Klemens Podlejski.

CELE KONKURSU:
•    popularyzacja regionu
•    rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetyczne
•    pobudzenie ekspresji twórczej
•    uświadomienie roli inspiracji w procesie tworzenia

OCENA I NAGRODY:
Jury powołane przez organizatora oceniać będzie prace w następujących kategoriach:
-    Szkoły podstawowe
-    Gimnazja
-    Szkoły ponadgimnazjalne

Zachęcamy do udziału dzieci i młodzież z ognisk plastycznych działających przy wszelkich instytucjach kulturalnych, spełniające założone kryterium wiekowe. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami, przewidujemy również wydanie folderu z zamieszczonymi reprodukcjami najlepszych prac.
Prace na odwrocie powinny zawierać następujące dane:
    tytuł
    imię i nazwisko autora
    wiek
    imię i nazwisko opiekuna artystycznego
    adres, kod, nr telefonu placówki rekomendującej pracę

Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym termie do 12 lutego 2010r. na adres:  Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera w Żarkach, ul. Częstochowska 61, 42-310 Żarki, tel. (34) 314-80-10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 lutego 2010. Wernisaż wystawy pokonkursowej wraz z wręczeniem nagród: 8 marca 2010 w Szkole Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach, ul. Częstochowska 61. Nieodebrane nagrody przesłane zostaną pocztą.

21

STY

2010

1062

razy

czytano