Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Patronka Matka Boża Leśniowska

Patronka Matka Boża Leśniowska

W piątek, 2 lipca odbyła się uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Leśniowskiej Patronką Gminy Żarki przed Bogiem. Gospodarzami spotkania byli: przeor Sanktuarium Leśniowskiego Jacek Toborowicz, proboszcz Stanisław Kotyl oraz burmistrz Żarek Klemens Podlejski.
Uroczystości, która rozpoczęła się procesją sprzed żareckiego magistratu, przewodniczył metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo. Uczestniczyli w niej posłowie, samorządowcy szczebla powiatowego, miejskiego i gminnego, kierownicy jednostek, przewodniczących rad dzielnic i sołtysi. Byli przedstawiciele banków, zakładów pracy, mediów i przedsiębiorcy. Licznie stawili się przedstawiciele kapituł myszkowskiej, zawierciańskiej, radomszczańskiej  oraz paulini z generałem zakonu paulinów o. Arnoldem Chrapkowskim. Nie zabrakło harcerzy, przedstawicieli szkół, organizacji katolickich, pielgrzymów, a także mieszkańców Miasta i Gminy Żarki oraz gmin sąsiednich.
Uroczystość rozpoczęła się przed Urzędem Miasta w Żarkach. Gości powitał burmistrz Żarek Klemens Podlejski. Urząd był pierwszą, z trzech, stacji na drodze procesji. Drugą zlokalizowano przy kościele parafialnym w Żarkach, trzecią w  sanktuarium.

Figurę Matki Boskiej Leśniowskie nieśli na zmianę samorządowcy, księża, parafianie, paulini. Przemarsz z towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP pod przewodnictwem kapelmistrza Tomasz Radosza przeszedł ulicami: T. Kościuszki, Poprzeczną, Armii Krajowej i Leśniowską.

W sanktuarium leśniowskim uczestnicy uroczystości modlili się podczas mszy polowej, której przewodniczył arcybiskup Wacław Depo. W trakcie Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Pompa zwrócili się o ogłoszenie dekretu o uznaniu Matki Bożej Leśniowskiej patronką dla Gminy Żarki. Homilię wygłosił arcybiskup Wacław Depo. Wśród poruszanych tematów była mowa m.in. o fali obojętności jaka zalewa świat, który gubi swoją tożsamość. Arcybiskup zaakcentował znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka. Mówił też o proteście lekarzy związanym z zniesienia prawa sprzeciwu do przeprowadzania aborcji.
Generał zakonu paulinów o. Arnold Chrapkowski odczytał dekret watykański o zgodzie na ogłoszenie Matki Boskiej Leśniowskiej patronką gminy Żarki. Przedstawiciele parafii z terenu Gminy Żarki otrzymali pięknie oprawione grafiki z treścią pisma  kongregacji w związku z decyzją o uznaniu Patronki Matki Bożej Leśniowskiej.

Kalendarium:
30 sierpnia 2018r. – Uchwała Rady Miejskiej w Żarkach w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Matki Bożej Leśniowskiej Patronką Gminy Żarki.    
9 września 2019r. – wystąpienie  Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
19 sierpnia 2020r. – Najświętsza Maryja Panna Leśniowska Patronką Gminy Żarki  - zatwierdzenie przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.     Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdzała mocą uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka - „Najświętszą Maryję Pannę Leśniowską jako Patronkę dla Gminy Żarki.”
2 lipca 2021r. - uroczyste ogłoszenie przed Bogiem Patronki Matki Bożej Leśniowskiej dla Gminy Żarki

Treść pisma Kongregacji ds. Kultu Bożego I Dyscypliny Sakramentów
Prot. Nr 462/19
DLA ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Najświętsza Maryja Panna, Matka naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otaczana jest szczególną i nieustanną czcią przez duchowieństwo i wiernych Gminy Żarki.
Dlatego jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo, przyjmując powszechne pragnienia, poparte przez władze cywilne, potwierdził, zgodnie z przepisami prawa, wybór Najświętszej Maryi Panny Leśniowskiej na Patronkę przed Bogiem wspomnianej gminy.
On również listem z dnia 9 września 2019r., pokornie poprosił, żeby ten wybór i potwierdzenie zostały zatwierdzone zgodnie z przepisami dotyczącymi ustanowienia Patronów.
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatem, mocą uprawnień udzielonych jej przez Ojca świętego FRANCISZKA, po rozważeniu przedstawionej sprawy i upewnieniu się, że wybór i zatwierdzenie odbyły się zgodnie z wymogami prawa, przychyla się do próśb i zatwierdza
NAJŚWIĘTSZĄ MARYJĘ PANNĘ LEŚNIOWSKĄ
jako
PATRONKĘ PRZED Bogiem
Gminy Żarki
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 19 sierpnia 2020r.
(-)+ Arturus Roche
(-) Ks. Arkadiusz Nocoń
Arcybiskup Sekretarz
Oficjał

Film z uroczystości przygotowany przez Studio TV Niedziela:

https://www.youtube.com/watch?v=Q3G4nD733Eg

Poprzednia strona

|

1

|

2

|

06

LIP

2021

444

razy

czytano