Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Następnie należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl, nacisnąć -> złóż deklarację

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących - licząc od 1 lipca, oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.

Za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić grzywna (zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków), która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

Więcej na stronach  Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
Wzory deklaracji:
1.    Dla budynków mieszkalnych - formularz A.
2. Dla budynków niemieszkalnych - formularz B.

Formularze oraz dodatkowe informacje dostępne pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

12

LIP

2021

374

razy

czytano