Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie nr 33/2021

Zarządzenie nr 33/2021

Zarządzenie nr 33/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach oraz pracowników Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach z powodu upałów w okresie od 14 do 16 lipca 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z późn. zm), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z powodu upałów wprowadza się skrócony czas pracy w następujący sposób:

1) dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy – w dniach 14 lipca 2021 r. do16 lipca 2021r. – praca do godziny 14.00;

2) dla pracowników Muzeum Dawnych Rzemiosł do 6,5 godziny na dobę w dniach
14 lipca 2021 r. do 16 lipca 2021r.

§ 2. Skrócenie czasu pracy pracowników nie powoduje zmian godzin pracy Muzeum Dawnych Rzemiosł. Urząd Miasta i Gminy w Żarkach pozostaje czynny od 7.30 do 14.00 w dniach 14 lipca 2021 r. do 16 lipca 2021r.

§ 3. Zobowiązuję Kierownika referatu Promocji Gminy i Turystyki do ustalenia indywidualnych rozkładów czasu pracy uwzględniających skrócony czas pracy, w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie Muzeum.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

14

LIP

2021

325

razy

czytano