Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Z a p r o s z e n i e

Z a p r o s z e n i e

Zapraszam mieszkańców gminy Żarki do wzięcia udziału w XXXV sesji Rady Miejskiej w Żarkach, która odbędzie się w dniu 10 lutego 2010r, o godz.9.. w sali narad UMiG Żarki.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym 
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie z realizacji uchwał.
 6. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
 7. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
 8. Informacja Sztabu Zarządzania Kryzysowego o sytuacji na terenie gminy Żarki  w zakresie zwalczania skutków mrozu i opadów śniegu.
 9. Sprawy różne,bieżące
 10. Interpelacje i wnioski
 11. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Żarkach

29

STY

2010

1068

razy

czytano