Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie budowy sieci światłowodowej w Gminie Żarki

Konsultacje społeczne w sprawie budowy sieci światłowodowej w Gminie Żarki

Prosimy o wypełnienie ankiety na temat dostępu do Internetu. Państwa głos pozwoli na lepsze przygotowanie projektu polegającego na budowie infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region częstochowski). Światłowód ma także przebiegać przez naszą gminę.

Gmina Żarki w porozumieniu z partnerami z powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz Częstochową, przygotowuje się do realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region częstochowski)”, polegającego na rozbudowie infrastruktury pasywnej (światłowody, studnie telekomunikacyjne, kanalizacja teletechniczna) uzupełniającej istniejące zasoby regionalne sieci szerokopasmowej oraz dającej możliwość rozwoju i zwiększenia liczby dostawców usług internetowych na terenie Subregionu Północnego.

Inwestycja planuje się realizować od III kwartału 2010 r. do IV kwartału 2012 r., będzie polegać na budowie kanalizacji kablowej lokalizowanej w pasach drogowych na terenie Gminy Żarki. W ramach przedsięwzięcia w gminie Żarki położona zostanie sieć światłowodowa o długości ok. 14 km wraz z punktami dostępowymi, a także stworzony zostanie publiczny punkt bezprzewodowego dostępu do bezpłatnego Internetu.

W trakcie realizacji projektu powołana zostanie Jednostka Organizacyjna (np. Międzygminny Związek), której zostanie przekazana do zarządzania wybudowana infrastruktura. W wyniku planowanego konkursu wybrany zostanie także operator telekomunikacyjny, który będzie zajmował się eksploatacją oraz udostępnianiem infrastruktury informatycznej na równych warunkach, wszystkim zainteresowanym dostawcą usług internetowych dla mieszkańców.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytania zamieszczona w ankiecie dotyczące planowanej inwestycji i aktualnego dostępu do Internetu wśród mieszkańców Gminy Żarki. Jeżeli będą mieli Państwo więcej pytań chętnie na nie udzielimy odpowiedzi. W sprawach merytorycznych dotyczących projektu, proszę kontaktować się z Mariuszem Nowakiem, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Żarki, pokój nr 21, tel. (034) 314 80 36 w. 29.

Wypełnioną ankietę proszę dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w formie papierowej lub elektronicznej na adres e-mail: mariusz.nowak@umigzarki.pl (w temacie proszę wpisać: „ANKIETA E-region częstochowski”) w terminie do 12.02.2010 r.
Dziękujemy za każdy oddany głos.

W załączeniu do pobrania:
Ankieta
Mapka 

03

LUT

2010

2401

razy

czytano