Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Brak zgody na utworzenie „Leśnego Parku Niespodzianek” w Jaroszowie.

Brak zgody na utworzenie „Leśnego Parku Niespodzianek” w Jaroszowie.

Motywacja.com zainteresowana wydzierżawieniem fragmentu terenu w Jaroszowie nie uzyskała pozytywnej opinii radnych. Tym samym park niespodzianek nie będzie realizowany w gminie Żarki.

W dniu 4 lutego radni z Komisji Gospodarki i Mienia spotkali się z przedstawicielami częstochowskiej firmy Motywacja.com. W posiedzeniu komisji wzięli udział także mieszkańcy Jaroszowa.

Firma Motywacja złożyła jeszcze w ub. roku pismo, w którym zadeklarowała wydzierżawienie fragmentu terenu w Jaroszowie - Kozielec w celu utworzenia „Leśnego Parku Przygody". Na takie właśnie zadanie uzyskała dofinansowanie z środków europejskich. Zamierzała w Jaroszowie utworzyć miejsce do rozwoju turystyki kwalifikowanej. Pomysł częstochowskiej firmy znalazł się na trzecim miejscu listy rankingowej. Początkowo zadanie to miało być realizowane w gminie Ogrodzieniec, ale nie doszło to do skutku.

- Firma zaczęła szukać nowej lokalizacji i zainteresowała się Jaroszowem – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski.

Stowarzyszenie „Jurajskie Amonity” z Jaroszowa złożyło pismo, w którym popiera sprzeciw mieszkańców w sprawie dzierżawy działki położonej w Kozielcu. Stowarzyszenie chciałoby, aby te tereny w przyszłości były wykorzystane dla dobra ogółu mieszkańców, ale bez konsekwencji związanych z dzierżawą działki podmiotom, jakim jak Motywacja.com

„Mamy tu na myśli grodzenie terenu i związany z tym ograniczony dostęp do niego, degradację środowiska, hałas itd. Tym bardziej, ze docierają do nas niepokojące sygnały z okolic, w których wspomniana spółka tego typu inwestycje realizowała. Wierzymy, iż można zagospodarować teren tak, aby służył rozwojowi wsi i jej mieszkańcom w znacznie szerszym stopniu, niż zakłada propozycja firmy z Częstochowy” tak deklarowało stowarzyszenie Jurajskie Amonity. Pod tym pismem podpisało się 87 osób.
Radni wysłuchali przedstawicieli firmy, ale w trakcje dyskusji już było widoczne, iż bardziej przychylają się do sugestii mieszkańców. W głosowaniu odrzucili wniosek częstochowskiej firmy. Tym samym przedsięwzięcie w Jaroszowie nie będzie realizowane.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta) 

05

LUT

2010

1116

razy

czytano