Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej Żarki - Wysoka Lelowska zadanie IV.

Dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej Żarki - Wysoka Lelowska zadanie IV.

Cztery miliony złotych dofinansowania. Na taką sumę może liczyć gmina Żarki kontynuując  budowę kanalizacji w Żarkach i rozpoczynając nową inwestycję w Wysokiej Lelowskiej.
Na stronie Urzędu Marszałkowskiego ukazała się lista rankingowa projektów zatwierdzonych do finansowania. W dniu 4 lutego 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął odpowiednią uchwałę w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - w zakresie gospodarki wodno - ściekowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nabór odbył w dniach 18 maja – 16 lipca 2009 roku. Złożono 94 wnioski, na liście zakwalifikowanych do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich znalazło się 87 Wnioskodawców (7 nie spełniło wymogów formalno – merytorycznych).
Pula środków w ramach konkursu dla zakresu gospodarki wodno – ściekowej wynosiła 242 348 381,89 zł, natomiast łączna kwota dofinansowania wszystkich wniosków na liście zakwalifikowanych do współfinansowania wynosiła 221 910 723,00 zł. Pieniędzy zatem wystarczy dla wszystkich wnioskodawców.

- Wartość czwartego etapu wynosi 7 937 809,78, wartość dofinansowania 4 mln zł. Zadnie to zostało zaplanowane do realizacji w 2011 roku – informuje burmistrz Klemens Podlejski.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta) 

09

LUT

2010

997

razy

czytano