Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Tobie Polsko w Żarkach

Tobie Polsko w Żarkach

Grób śp. Franciszka Jędrychy walczącego w wojnie polsko-bolszewickiej i III Powstaniu Śląskim został odznaczony Znakiem Pamięci „Tobie Polsko”. Uroczystość odbyła się na cmentarzu parafialnym w Żarkach w  dniu 20 października 2021. Uczestniczyli w niej córka Franciszka Jędrychy Anna Cicha wraz z mężem Zbigniewem Cichym oraz Małgorzata Jędrycha Gorczyca z mężem Stanisławem. Pani Małgosia jest wnuczką Józefa Jędrychy, brata pana Franciszka. Wydarzenie organizował Oddział IPN w Katowicach. Byli obecni przedstawiciele Gminy Żarki: burmistrz Klemens Podlejski, przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Pompa, sekretarz Dominika Horoszko. Był poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Żarkach oraz harcerze z hufca Ziemi Myszkowskiej wspólnie z Magdaleną Brzegowską, dyrektor MGOK w Żarkach. Modlitwę odmówił ksiądz proboszcz Stanisław Kotyl.

- Akcja ma celu uhonorowanie powstańców śląskich, którzy spoczywają na terenie województwa śląskiego – powiedział prowadzący spotkanie dr Dominik Abłamowicz z IPN.

- Usłyszałam o niej w radio. Zadzwoniłam i dalej sprawę poprowadził IPN. W domu zawsze się dużo opowiadało o historii. Pewne fakty były dla mnie i mojego rodzeństwa oczywiste – mówiła Anna Cicha.

- Znak pamięci na żareckim cmentarzu potwierdza zaangażowanie mieszkańców żareckiej ziemi w walkę o przynależność Śląska do Polski  – powiedział burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

Franciszek  Jędrycha urodził się w dniu 8 marca 1897r. Służył w 20 Pułku Ziemi Krakowskiej. W latach 1919-1920 brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Uczestniczył w walkach w obronie Lwowa. W 1921 uczestniczył w III Powstaniu Śląskim. W trakcie II wojny światowej udzielał pomoc Żydom. Zmarł 26 listopada 1967 r. Wychował 9 dzieci.

Akcja oznaczania grobów znakiem pamięci opracowanym przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach rozpoczęła się 5 lipca 2021 r. czyli w setną rocznicę zakończenia III powstania śląskiego. Znak pamięci "Tobie Polsko" ma formę proporczyka o rozmiarach ok. 20 na 8 cm wykonanego z porcelany nagrobnej. Umieszczono na nim inwokację "Tobie Polsko", pod którą znajduje się wizerunek orła otoczonego datami powstań, a poniżej napisy "Grób Powstańca Śląskiego" i "Instytut Pamięci Narodowej". Proporzec jest wzorowany na sztandarze powstańczym "Tobie Polsko", który wykonano na początku 1920 r. w pracowni przy redakcji "Katolika" w Bytomiu. Teraz znajduje się on w zbiorach Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kulińska-Pluta

21

PAŹ

2021

658

razy

czytano