Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sześciolatki w szkole podstawowej

Sześciolatki w szkole podstawowej

Specjalne spotkanie informacyjne zorganizowano z rodzicami dzieci sześcioletnich w Żarkach. W trakcie można było się dowiedzieć, jak wygląda podstawa programowa w przedszkolu i szkole podstawowej.

Spotkanie rodziców sześciolatków z przedstawicielem organu prowadzącego odbyło się w dniu 10 lutego w Przedszkolu Publicznym w Żarkach. Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół Jakub Grabowski wraz z dyrektor przedszkola Lidią Szczepankiewicz przedstawili sytuacje prawną oraz podstawę programową w przedszkolu i szkole podstawowej.
Przypomnijmy, iż w dniu 19 marca 2009 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zapewnią m.in. dostęp do edukacji dzieci najmłodszych - poprzez przygotowania do wprowadzenia obniżenia wieku rozpoczynania obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla dzieci 5-letnich oraz rozpoczynania obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie. Wprowadzanie obniżonego wieku rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego jest rozłożone na 3 lata szkolne (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012).
- Rodzice dzieci urodzonych w 2003, 2004 i 2005 roku mają prawo - nie obowiązek - wysyłania swoich dzieci do szkoły – informuje Jakub Grabowski. - Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły w tym okresie jest posiadanie przez szkołę odpowiednich warunków organizacyjnych, a także wcześniejsze objęcie dziecka pięcioletniego wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole.
Od tego roku szkolnego 2009/2010 wszystkie dzieci pięcioletnie w Polsce mają możliwość korzystania z bezpłatnej edukacji przedszkolnej. Od 1 września 2011 r. będzie to już obowiązek.
(przygotowała: Jakub Grabowski)

12

LUT

2010

989

razy

czytano