Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Dotacja dla wodociągu.

Dotacja dla wodociągu.

Jeden z trzech wniosków Gminy Żarki uzyskał  wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dzięki dofinansowaniu zostanie wybudowana sieć wodociągowa z przyłączami z ujęcia Czarny Kamień w Jaworzniku do połączenia z wodociągiem w ul Niegowskiej w Żarkach wraz z kanalizacją sanitarną.
- Składaliśmy trzy wnioski. Jeden dotyczył montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, drugi zakładał przebudowę drogi na odcinku Suliszowice – Jaroszów i trzeci budowę wodociąg z ujęcia Czarny Kamień. Wybrano jeden. Budowa wodociągu to temat strategiczny, gotowy do realizacji już od kilku lat – z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę  – informuje Klemens Podlejski, burmistrz Miasta i Gminy Żarki. Przewidywana wartość inwestycji to 4 mln, zł, a 3,8 mln ma pochodzić z Polskiego Ładu. Zakładana wysokość wkładu własnego to 200 tys. zł.

Zadanie jest określane jako strategiczne, gdyż zapewni drugostronne zasilanie w  wodę mieszkańców miasta i sołectw z ujęcia Czarny Kamień, odciąży istniejącą sieć, poprawi  warunki dostarczania wody w gminie przez cały rok, zminimalizuje negatywne skutki awarii.  - Bez budowy nowego ujęcia nie jest możliwa dalsza rozbudowa sieci wodociągowej – mówi burmistrz.

W wyniku realizacji zadania zostanie zagospodarowany teren ujęcia wody z wykonanego odwiertu, przeprowadzone zostaną roboty montażowe sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przyłączy, powstanie przepompownia ścieków - Wybudujemy wodociąg o długości 3 127 m, a kanalizację na długości 190 m – precyzuje burmistrz Klemens Podlejski.

Gmina Żarki jest zwodociągowana w ponad  90 proc. (obecnie istnieje jedno główne ujęcie wody – 1000m3/d –Kotowice i trzy mniejsze – 250m3/d-Zawada, Cztachowa. Zaborze). Niedobory wody występują z uwagi na awarie sieci wodociągowej, zbyt małą średnicę wodociągu, konieczność modernizacji ujęć wody, deficyt wody w ujęciach, zwiększającą się liczbę odbiorców – mieszkańców i turystów odwiedzających Jurę. Istniejąca sieć staje się niewydolna w okresie wiosenno – letnim i nie zapewnia ciągłości dostawy wody.  
(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

 

26

PAŹ

2021

694

razy

czytano