Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Szansa na kolejne dofinansowanie unijne, tym razem na ul. Ogrodową.

Szansa na kolejne dofinansowanie unijne, tym razem na ul. Ogrodową.

W dniu 5 lutego zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w ramach konkursu dla Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową .
Wniosek z gminy Żarki został oceniony pozytywnie i przez najbliższe trzy miesiące będzie podlegał ocenie merytorycznej. Po tym zostanie ogłoszona ostateczna lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania. Gmina Żarki w ub. roku złożyła wniosek pt. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Żarkach oraz fragmentu drogi D-2947 łączącego ulicę Ogrodową z drogą wojewódzką nr 792. Wartość zadania 3 589 000,00.
- Staramy się o uzyskanie dofinansowania w maksymalnej wysokości 85 proc., czyli o 3 050 650 zł – dodaje burmistrz Klemens Podlejski.

Ogółem w konkursie złożone zostały 93 projekty. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 40 projektów o łącznej wartości dofinansowania 119 716 061,70 zł. Negatywnie oceniono 19 projektów. Dwa projekty zostały wycofane na prośbę wnioskodawców. Pozostałe 32 projekty warunkowo dopuszczono do oceny merytoryczno-technicznej.
(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

12

LUT

2010

1050

razy

czytano