Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Stop smog.

Wyniki ze stacji pomiarowych jakości powietrza na wyższe stężenia zanieczyszczeń w okresie od października do marca, w porównaniu z pozostałą częścią roku. Analizy dla terenu województwa śląskiego z 2014 r. wskazują, iż największy wpływ na jakość powietrza mają źródła powierzchniowe, obejmujące głównie indywidualne źródła spalania paliw stałych z sektora komunalno-bytowego oraz sektora usługowego. Źródła te powodują ponad 51% całkowitej emisji pyłu PM10, blisko 44% całkowitej emisji pyłu PM2,5 oraz 94% emisji benzo(a)pirenu. Tak duże udziały indywidualnych urządzeń grzewczych w całkowitej emisji do powietrza wynikają z użytkowania kotłów lub pieców węglowych o niskiej efektywności energetycznej, niespełniających żadnych norm emisyjnych oraz spalania w nich paliw o niskich parametrach jakościowych. #mogęzatrzymaćsmog więcej: www.powietrze.slaskie.pl
Źródło informacji: www.slaskie.pl

05

LIS

2021

637

razy

czytano