Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Wodociąg z dotacją.

Wodociąg z dotacją.

Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka spotkał się z burmistrzem Żarek Klemensem Podlejskim i jego zastępcą Jakubem Grabowskim w miejscu, gdzie jest gotowy odwiert na Czarnym Kamieniu w Jaworzniku. Z tego miejsca zostanie poprowadzona sieć wodociągowa z przyłączami do połączenia z wodociągiem w ul. Niegowskiej w Żarkach wraz z kanalizacją sanitarną. Właśnie na to zadanie Gmina Żarki uzyskała wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład.  Przewidywana wartość inwestycji to 4 mln, zł, a 3,8 mln ma pochodzić z Polskiego Ładu. Zakładana wysokość wkładu własnego gminy to 200 tys. zł.
- Bardzo ważne zadanie dla mieszkańców gminy Żarki. Do realizacji byliśmy przygotowani już od kilku lat, ale nie mieliśmy finansowania – informuje burmistrz K. Podlejski. - W 2022r. wybudujemy wodociąg o długości 3 127 m, a kanalizację na długości 190 m
- Spotkanie z posłem M. Trepka było okazją do omówienia kolejnych etapów wdrażania Polskiego Ładu – informuje zastępca burmistrza Jakub Grabowski.
W wyniku realizacji inwestycji zostanie zapewnione drugostronne zasilanie w  wodę mieszkańców miasta i sołectw z ujęcia Czarny Kamień, odciąży istniejącą sieć, poprawi warunki dostarczania wody w gminie przez cały rok, zminimalizuje negatywne skutki awarii. Pozwoli także na dalszy rozwój sieci wodociągów.

Fot. Marek Strzelczyk

05

LIS

2021

645

razy

czytano